O nás

V roce 1993 firma zakoupila majoritní podíl v Jihlavských mlékárnách a.s., nyní Moravia Lacto a.s. Jihlava a v roce 2006 se podařilo rozšířit mlékárenskou divizi o závody Bohemilk a.s. Opočno a Mlékárnu Olešnice RMD, čímž skupina posílila zejména v oblasti trvanlivých mlékárenských výrobků, tvarohů, bílých sýrů a gastro-sortimentu, včetně zmrzlinových směsí a kojenecké dětské výživy.

V roce 2000 se firma rozhodla pro investice do zemědělsky orientovaných podniků jihlavského regionu s cílem efektivnějšího propojení výrobců a zpracovatelů. Tím se stala zároveň významným výrobcem krmných směsí a vepřového masa.
Export a import činí cca 90 % obratu firmy ve výši zhruba 1 mld. Kč ročně. Export je směřován zejména do oblasti Číny, Blízkého východu, balkánských států, Jižní Ameriky a Evropské unie. V rámci ČR si firma drží jedno z nejvýznamnějších míst mezi exportéry mlékárenských produktů.

Společnost INTERLACTO je připravena nabídnout, kromě kvalitních mlékárenských výrobků, i odborný servis spočívající v zajištění celního a veterinárního odbavení, laboratorního vyšetření či logistiky dle potřeb
zákazníků.
Z profesního hlediska je INTERLACTO členem Potravinářské komory a evropského sdružení Eucolait (Evropský svaz obchodníků s mlékárenskými komoditami).
Všechny výrobní závody mlékárenské divize skupiny INTERLACTO Czech Group jsou certifikovány dle norem BRC a IFS. Téměř kompletní sortiment výrobků je oceněn značkou kvalitních českých potravin KLASA a Český výrobek.

Kam vyvážíme naše produkty